11
11
 ledige stillinger på HKKommunaljob
116
116
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Holbæk Kommune

Holbæk Kommune

|
Vestsjælland
|
Indrykket 17-09-2019

Økonomikonsulent til beskæftigelsesområdet i Holbæk Kommune

Vil du hjælpe os med at holde styr på økonomien i en kompleks juridisk og styringsmæssig virkelighed med mange interessenter, fagligheder og udfordringer?

 

Formår du at stå som midtpunkt mellem den øvrige økonomigruppe i AKBI og budget- og regnskabsfolkene i kommunens centrale Organisationsservice?

 

Formår du at sikre, at AKBI betaler regninger og hjemtager refusioner lovmedholdeligt i forhold til både statens kontoplan, refusionsreglerne på beskæftigelsesområdet samt kommunens regnskabscirkulære?

 

Formår du at sikre kvalificerede input til kommunens centrale budget- og prognosebisser og formår du at servicere AKBIs lederstab med relevante styringsdata og værktøjer?

 

Ja, så er det dig, vi har brug for! Det er ikke en enkel opgave, du skal løse, men den er spændende og har stor betydning for AKBIs daglige virke og resultater. I AKBI arbejder vi hver dag for at understøtte ledige borgere i at komme i beskæftigelse og blive selvforsøgende.

Vores ambition er at være stærke medspillere for vores borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og for hinanden.

 

Om jobbet

Stillingen er placeret i Alle Kan Bidrage, hvor ansvarsområdet omfatter beskæftigelsesindsatsen og Ydelsesservice. Du vil indgå i Stabens økonomigruppe og dine arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver blandt andet at;

 

 • Sparre med organisationsservice og ledelse/ledere i AKBI om regnskabet og regnskabsudviklingen (ledelsesoverblik og budgetredegørelser) både overordnet og mere konkret

 • Udfærdige budgetstyringsværktøjer/-rapporter i KMD-OPUS til AKBIs ledelse/ledere målrettet opfølgning på og overholdelse af budgetterne i de enkelte afdelinger og i AKBI som helhed i samarbejde med den øvrige økonomigruppe

 • Etablere og gennemføre et dialogbaseret årshjul i AKBI med månedlige, kvartårlige og halvårlige økonomiopfølgningsaktiviteter for ledere og ledelsen i AKBI i samarbejde med den øvrige økonomigruppe

 • Løbende kontrol med og opfølgning på regnskabsgruppens praksis for kontering- og refusions-hjemtagning, herunder udbedring, afhjælpning af fejl samt viderebringelse af forandringer i den måde hvorpå der skal konteres. Det kan være i forlængelse af f.eks. justeringer i Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelser, og øvrige justeringer på beskæftigelsesområdet.

 • Problemknuser på nye og særlige økonomiopgaver af mere ad-hoc præget karakter, som f.eks. i forbindelse med aktindsigter, revisioner, berigtigelser, budgetjusteringer, særkørsler, nye økonomisystemer med mere.

 

 

Vi tilbyder

Et selvstændigt og spændende job med både variation, udfordringer og gode muligheder for at præge området. Du vil indgå i et tæt samarbejde med hele ledelsen og referere til stabsleder.

 

Vi har et godt arbejdsmiljø og en humoristisk omgangstone med engagerede og hjælpsomme kolleger af begge køn, der er gode til at drage omsorg for hinanden. Der er et højt fagligt niveau og vi komplementerer hinanden med specialviden. Vi prioriterer rum til gensidig sparring og vidensdeling og et tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen og andre samarbejdspartnere.

 

Hvem er du?

Du er vant til at arbejde tæt på ledelsen, gerne fra en tilsvarende stilling, og gerne med erfaring fra at arbejde i en politisk styret organisation. Du må meget gerne have stor indsigt i beskæftigelsesområdet og det vil være godt, hvis du er vant til at drive og styre mødefora med økonomiske dagsordener også når bølgerne går højt. Herudover lægger vi vægt på at du:

 

 • Er dygtig til at skabe gode relationer og kan samarbejde på tværs af vores organisation samt med vores mange samarbejdspartnere.

 • Kan arbejde struktureret og effektivt samt kan administrere egen tid

 • Har et stærkt blik for styring af og udvikling af en organisation

 • Har fokus på fremdrift og at nå i mål implementere i bund

 • Trives med at arbejde i et åbent kontorlandskab og kolleger med forskellige fagligheder

 • Kan arbejde under tidspres og er villig til at gøre en ekstra indsats, når det kræves

 • Har gode IT-kompetencer og kan relativt enkelt sætte dig ind i anvendelsen af digitale værktøjer

 • Har Stærke formidlingskompetencer skriftligt og mundtligt

 • Har en relevant akademisk uddannelse eller anden relevant økonomisk uddannelse

 

 

Tiltrædelse, løn- og ansættelsesforhold

Tiltrædelse er hurtigst muligt og senest 1. december 2019. Stillingen er på 37 timer. Løn- og ansættelse sker i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabsleder i Alle Kan Bidrage Henrik Sahlgren Tlf. 72 36 26 85 / hsahl@holb.dk.

 

Ansøgningsfrist

Du sender ansøgningen ved at trykke på knappen send ansøgning.

Ansøgningen skal være Holbæk Kommune i hænde senest mandag den 14. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i starten af uge 43 og en eventuel 2. samtale afholdes primo uge 44.

 

 

Om Alle Kan Bidrage

Alle Kan Bidrage er en af de i alt 6 kerneområder i Holbæk Kommune. Alle Kan Bidrage består af 6 enheder og en stab. De 6 enheder er Ydelsesservice, "Kontanthjælpsindsatsen, Indsats på særlige vilkår Integrationsindsatsen, Sygedagpengeindsatsen samt Virksomhedsservice. Alle Kan Bidrage har et samlet budget på ca. 1 mia. kr. Holbæk Kommune er med et areal på ca. 580 m2 en geografisk stor kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 71.000 indbyggere og 4.500 medarbejdere. Med kerneopgaven forstår vi følgende: For at leve det liv, det enkelte menneske ønsker sig, er det vigtigt at den enkelte kan forsørge sig selv og bidrage til samfundets værdiskabelse. Som en stærk medspiller til den enkelte borger har kommunen et medansvar for, at borgeren kommer i beskæftigelse, hvis den enkelte ikke selv lykkes med det. Som en stærk medspiller til virksomhederne har kommunen et medansvar for at skabe plads på arbejdsmarkedet til alle.

Kontakt

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2
4300
Holbæk
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
17-09-2019
Udløber:
14-10-2019
Kviknummer:
LJA-75701928
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration,
Økonomi og regnskab
Beliggenhed
Lignende job
Vordingborg Kommune
Vordingborg, Sydsjælland inkl. Møn
Frist:
05-06-2020
Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Frist:
04-06-2020