7
7
 ledige stillinger på HKKommunaljob
196
196
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Ringsted Kommune - Arbejdsmarkedcenter

Ringsted Kommune - Arbejdsmarkedcenter

|
Midtsjælland
|
Indrykket 08-03-2018

Arbejdsmarkedscenteret i Ringsted Kommune søger sagsbehandler til integrationsområdet

Arbejdsmarkedscenter

Arbejdsmarkedscenteret søger en sagsbehandler til Integrationsområdet i en tidsbegrænset periode fra 1. april 2018 til 31. december 2019. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med forventet tiltrædelse snarest muligt.

 

Brænder du for integrationsarbejdet, og vil du gerne være med til at understøtte og videreudvikle den kommunale integrationsindsats i Ringsted Kommune, så er det måske dig vi søger?

 

Ringsted Kommunes vision er 'Nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed', og den vision fører vort Integrationsteam ud i livet, hvor den helhedsorienterede tilgang til den enkelte flygtning og dennes familie sættes i centrum.

 

Du skal være indstillet på kunne indgå i beslægtede opgaver på andre områder, såfremt der bliver behov for det.

 

Om jobbet i Integrationsteamet

Opgaverne skal udføres i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Integrationsteamet samt de af kommunens centre, der har berøring med flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet. Derudover vil der være et tæt

samarbejde med sprogskoler, frivillige, mentorer, foreninger, erhvervsliv og myndigheder som f.eks. sundhedsvæsen.

 

Et væsentligt aspekt ved jobbet i Integrationsteamet er din evne til at motivere og styrke borgernes evne til at tage ansvar for eget liv og tro på, at det er muligt at blive en del af det danske samfund.

 

Opgaverne er målrettet myndighedsopgaver inden for rammerne af integrations- og beskæftigelseslovene.

 

Vort mål er, at borgerne kan indgå på samme vilkår som alle andre borgere i såvel uddannelse, beskæftigelse som i foreningslivet senest ved udløb af integrationsperioden. Som en del af Integrationsteamet forventer vi af dig, at du er med

i udviklingen af indsatsen og tilbuddene til de borgere, som er tilknyttet teamet.

 

Dine opgaver

Som udøver af myndighedsrollen, bliver du koordinerende sagsbehandler, hvor du skal udarbejde integrationskontrakter mv. og gennemføre kontaktforløb, og du skal sikre et tværfagligt samarbejde om borgere/familiens indsats.

 

Du skal være understøttende i forhold til indsatser, der bedre den enkeltes muligheder for selvforsørgelse, og derfor skal der også ske en afklaring af såvel formelle som uformelle kompetencer.

 

Du skal også understøtte integrationen i det danske samfund, herunder i fritids- og foreningslivet. 

 

Endelig skal du bidrage til og indgå i udviklingen af teamets arbejde og indsats overfor borgerne, hvor vi gerne bygger videre på såvel egne som andres gode erfaringer.

 

Hvem er du

Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant uddannelse, og har erfaring fra integrationsområdet, gerne som sagsbehandler på området.

 

Du har gode samarbejdsevner og kan orientere dig i og omsætte ny viden om indsats, der virker, til gavn for den enkelte borger. Du har empati, og kan på en god måde stille krav til borgerne og støtte dem i vejen til job eller uddannelse. Du er målrettet, er god til at strukturere og kan arbejde både alene og i team. Du er engageret i det, du laver, og du er indstillet på at være med til at tænke nyt og være med til at udvikle området.

Du kan handle i og håndtere uforudsete situationer, som ofte kan opstå pga. kulturforskelle.

 

Du er indstillet på at kunne indgå i beslægtede opgaver på andre områder, hvis der opstår behov for det i organisationen.

 

Afdeling

Du bliver en del af Integrationsteamet i Arbejdsmarkedscentret. Teamet består af i alt 3 integrationssagsbehandlere, en familiekonsulent, en modtagelses og integrationskonsulent samt en integrationskonsulent med fokus på boligplacering og samarbejde med frivillige.

 

Vi tilbyder

 

  • Gode muligheder for at udvikle og præge området

  • Ambitiøse kollegaer der sætter faglig sparring og et fagligt niveau højt

  • Personalebiler, der kan bookes ved kørselsbehov

  • En åben og uformel omgangsform hvor humor og faglighed går hånd i hånd

  • Personalegoder som massagestol, attraktiv motionsklub, personaleforening, kaffe og frugt, da vi vægter arbejdsmiljø højt

  • Flekstid

 

 

Vi bryster os af, at Ringsted kommune er Midt i mulighederne. Det betyder blandt andet ideelle transportmuligheder i alle retninger med både offentlig transport og bil.

 

Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 22. og 23. marts 2018.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.

 

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

 

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen 'Send ansøgning' neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.

Kontakt

Ringsted Kommune - Arbejdsmarkedcenter

Nørregade 100
4100
Ringsted
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
08-03-2018
Udløber:
21-03-2018
Kviknummer:
LJA-57416353
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration,
Konsulent og rådgivning
Beliggenhed