8
8
 ledige stillinger på HKKommunaljob
223
223
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Glostrup Kommune

Glostrup Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 26-03-2018

Ældrecenterchef til Center for Sundhed og Velfærd i Glostrup

Vores tre ældrecentre søger en chef, der kan drive udviklingen på ældreområdet, herunder demensområdet, sikre gode og trygge rammer for vores beboere og skabe høj medarbejdertrivsel og en sammentømret ledergruppe.

 

Strategi, stabil drift og overholdelse af mål og økonomi

 

I samarbejde med centerchefen og ledergruppen skal du udarbejde strategier for området, sikre en stabil drift samt overholdelse af de politiske mål og økonomiske rammer. Du skal være med til at initiere, designe og implementere nye metoder og redskaber, så udfordringerne inden for ældre- og sundhedsområdet kan imødegås.

 

Ældrecenterchefen skal sammen med ledere og medarbejderne skabe kvalitet i opgaveløsningen hos borgerne, bidrage til et højt fagligt niveau samt kontinuerligt udvikle indsatsen inden for pleje, sygepleje, ernæring og aktiviteter. Vi vil fortsat være kendt for at være en dygtig og god arbejdsplads med plads til kreativitet, humor og positivt fællesskab i en travl hverdag.

 

Særlige fokusområder i nærmeste fremtid:

 • Kompetenceudvikling af medarbejdere og udvikling af de fysiske rammer, særligt på centrenes demensafdelinger

 • Implementering af omsorgssystemet CURA og Fælles Sprog III i efteråret 2018

 • Udvikling og fælles retning på det sygeplejefaglige område

 • Sikre korrekt medicinhåndtering samt en organisering omkring og systematik i arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH)

 • Udvikling på køkkenområdet med fokus på den rette ernæring - i en balance mellem udbud, efterspørgsel, kvalitet og økonomi

 • Fastholde og udbygge det gode samarbejde med fasttilknyttede læger på ældrecentrene

 • Styrkelse af samarbejdet med de frivillige venneforeninger på ældrecentrene

 • Effektiv brug af velfærdsteknologi

 • Nedbringelse af sygefravær

 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

 • Skabe udvikling og sammenhæng på det samlede ældreområde.

 

 

Ledelsesopgaven

 

Ældrecenterchefen har sammen med 5 centerledere, 2 ledende økonomaer og en dagcenterleder ansvar for driften af kommunens tre ældrecentre. Ældrecenter Sydvestvej indeholder 40 plejeboliger og modtagerkøkken. Ældrecenter Dalvangen indeholder 96 plejeboliger og produktionskøkken. Ældrecenter Hvissinge indeholder 69 plejeboliger, produktionskøkken med produktion og levering af madservice til hjemmeboende og 2 dagcentre.

 

Ældrecentrene har tilsammen ca. 260 medarbejdere. Ældrecenterchefen har desuden ledelsesansvar for fire administrative medarbejdere og en demenskonsulent. Din fysiske placering vil være på det ene af ældrecentrene.

 

Som ældrecenterchef skal du lede ledere af både plejeafdelinger, køkkener og dagcenter. Det kræver erfaring og evne til at lede gennem andre og at stille sig til rådighed, lytte, inddrage og coache.

 

Ledergruppen består både af meget erfarne og helt nye ledere. Ledelsesplatformen skal derfor være på plads, og der skal være tilpas tålmodighed og handlekraft, så målene nås. Vi ønsker høj borgertilfredshed, høj medarbejdertrivsel i en travl hverdag, lavt sygefravær og overholdelse af økonomien.

 

Du skal gå foran med hensyn til det tværgående samarbejde, dialog og inddragelse både internt i Center for Sundhed og Velfærd og i forhold til eksterne samarbejdspartnere og omkringliggende kommuner.

 

Du indgår i ledergruppen omkring centerchefen, der består af chefen for trænings- og hjælpemiddelområdet, chefen for rehabiliteringsområdet samt lederen for sundheds- og udviklingsstaben.

 

Ældrecenterchefen referencer til centerchefen for Center for Sundhed og Velfærd.

 

Din personlige og faglige profil:

 

Du skal brænde for arbejdet med plejeområdet og samarbejdet med de pårørende og frivillige, have vilje til at nå målene på den lange bane, men også sikre vejen dertil. Du trives i spændingsfeltet mellem drift og udvikling og er åben over for nytænkning og den praktiske gennemførelse.

 

Vi ønsker, at du kan skabe en stærk og sammentømret ledergruppe på ældrecentrene, som spiller hinanden gode, går i samme retning og vil det tværgående samarbejde i Center for Sundhed og Velfærd. Det gælder særligt samarbejdet med rehabiliteringsområdet dvs. hjemme-/sygeplejen, udredningsteamet, visitationen og de midlertidige pladser, men også trænings- og sundhedsområdet.

 

Du skal være en dygtig kommunikator, der er tydelig og klar i tale og skrift, og som har lysten og evnen til at være synlig på alle tre ældrecentre for både ledere, medarbejdere, beboere og pårørende.

 

Vi forventer, at du bidrager med:

 • Solid praktisk og teoretisk ledelsesmæssig baggrund gerne med erfaring fra lignende stilling

 • En diplom- eller masteruddannelse i ledelse

 • Gerne en sygeplejefaglig eller lign. uddannelsesmæssig baggrund

 • Erfaring med forandringsledelse

 • Erfaring med og lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation

 • At være positiv i din tilgang til livet og de opgaver, der skal løses

 • Kunne smøge ærmerne op og have en høj arbejdskapacitet

 • Dygtighed, fleksibilitet og kreativitet

 

 

Center for Sundhed og Velfærd

 

Center for Sundhed og Velfærd er et af Glostrup Kommunes syv fagcentre og dækker opgaverne sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, visitation, hjælpemidler, hjemmepleje, hjemmesygepleje, dagcentre og plejeboliger.

 

Center for Sundhed og Velfærd er delt op i fire områder; Ældrecentre, Sundhed og Udvikling, Rehabilitering og Træning og hjælpemidler. Centerchefen og de fire ledere af områderne udgør centerledelsen.

 

Centret var i 2016 igennem en større organisationsændring, der understøtter organisationens vision om at være en rehabiliterende organisation. Det er et ønske, at kommunens borgere skal opleve livskvalitet via et sundt og aktivt liv, hvor borgeren selv sammen med de professionelle sætter mål i hverdagen.

 

Medarbejderne arbejder ud fra kerneopgaven Mestring og udfoldelse. Det indebærer, at vi anlægger et indefra og ud-perspektiv - en forpligtelse til at koordinere arbejdet på tværs af fagligheder og organisatoriske skel og se tingene i helheder med udgangspunkt i borgerens situation. Det indebærer også, at man som medarbejder er i dialog med kommunens borgere, er nysgerrig og aktivt interesseret i, hvordan borgerne kan blive bedre til at mestre og udfolde sig.

 

Du kan forvente, at vi bidrager med:

 • En organisation, hvor borgeren er i fokus, og hvor man lærer noget nyt hver dag

 • En kommune med værdierne i orden og en kultur, der er præget af en udefra- og ind-tænkning, hjælpsomhed og vi gør os umage til glæde og gavn for vores borgere

 • En spændende arbejdsplads, der udvikler sig i takt med omverdenens krav og forventninger

 • En ledergruppe med en uformel tone, store ambitioner og højt humør

 • Muligheder for både faglig og personlig udvikling.

 

 

Løn- og ansættelsesforhold

 

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. juni 2018. Løn efter gældende overenskomst. Lønniveau årligt: ca. 575.000 600.000 kr. ekskl. pension.

 

 

Yderligere oplysninger

 

Glostrup kommune samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mads Henriksen på 42484042. I forbindelse med forløbet vil vi anvende test.

 

Du er også velkommen til at kontakte chefen for Center for Sundhed og Velfærd, Britt Bergstedt, på telefon 51603036.

 

Læs også www.glostrup.dk ift. organisationen. Grundlaget for samarbejdet blandt kommunens medarbejdere og ledere beskrives i kommunens ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag.

 

Links:

 

Ledelsesgrundlag

http://www.glostrup.dk/glostrup/job-i-kommunen/glostrup-som-arbejdsplads/ledelsesgrundlag

 

Medarbejdergrundlag

http://www.glostrup.dk/glostrup/job-i-kommunen/glostrup-som-arbejdsplads/medarbejdergrundlag

 

Tidsplan

Ansøgningsfrist: 12. april 2018

1. ansættelsessamtale: 19. april 2018

Test og samtale med centerchef: 20. til 23. april 2018

2. ansættelsessamtale: 24. april 2018

 


Kontakt

Glostrup Kommune

Rådhusparken 1
2600
Glostrup
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-03-2018
Udløber:
25-04-2018
Kviknummer:
LJA-58274307
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed,
Ledelse
Beliggenhed
Lignende job
Frederikshavn Kommune - Ungeenheden
Frederikshavn, Nordjylland
Frist:
08-04-2019
Dragør Kommune, Social Service
København, Storkøbenhavn
Frist:
22-04-2019